Přístupový wifi bod (AP) Kpt. Jaroše je umístěn v Českém Těšíně. Internetová konektivita je přivedena radiovou trasou. Pro připojení klientů k levnému bezdrátovému internetu slouží všesměrová wifi anténa.

Přesné umístění (souřadnice GPS):

LAT: 49°44'24.679"N
LON:18°36'37.327"E
Výška u země: 0 m n.m.
Výška antén: 0 m

SSID sítě (název sítě) : CPS_Netron_KPT_Jarose

Zobrazit přesné umístění na mapě


Fotografie z přístupového bodu


Pohled Kapitana Jarose Pohled Kapitana Jaroe