Tento přístupový bod je umístěn na zálabí v ulici U Borku. Internetová konektivita je přivedena profesionální trasou.

Přesné umístění (WGS 84):

LAT: 0°0"N
LON: 0°0"E
Výška u země:13m
Výška antén 3m: