Přístupový wifi bod (AP) Akátová 1 je umístěn v Českém Těšíně. Internetová konektivita je přivedena rádiovou trasou. Pro připojení klientů k levnému bezdrátovému internetu slouží všesměrová wifi anténa.

Přesné umístění (souřadnice GPS):


LAT: 49°44'36.104"N
LON:18°37'0.443"E
Výška u země: 0 m n.m.
Výška antén: 0 m

SSID sítě (název sítě) : CPS_Netron_Akatova_1

Zobrazit přesné umístění na mapě


Fotografie z přístupového bodu: