Wifi Acess Pointy (AP - přístupový bod) pokrývají území s přímou viditelností zhruba do vzdálenosti 2 km od AP, jsou umístěny v těchto obcích